Bronsbergen demoBinnen de proeftuin Bronsbergen streven we ernaar om zoveel mogelijk eigenschappen van het e-balance systeem te demonstreren. De proeftuin bevindt zich op het park Bronsbergen in de gemeente Zutphen in de provincie Gelderland. Het park heeft op meer dan de helft van de aanwezige huisjes zonnepanelen liggen. Netbeheerder Liander heeft op dit park ook elektriciteit opslag voorzieningen. Hiermee kunnen we het park grotendeels zelfvoorzienend laten draaien gedurende een bepaalde tijd. Ook kunnen we deze gebruiken om kunstmatig de netcapaciteit te beïnvloeden. Dit doen we door bij voorbeeld de spanning te verhogen of te verlagen met behulp van het accu-systeem. Verder kunnen we het accu-systeem onderdeel laten zijn van het balanceringsspel om zo te doen alsof er ook een andere soort verbruikers of opwekkers op het park aanwezig zijn.

What does this “balancing” mean for the park Bronsbergen?

Enerzijds proberen we op kwartierbasis de energie die de huizen terugleveren, gelijk te maken aan de energie die van het net afgehaald wordt. Als een buurman dus energie tekort komt en jij hebt energie over, wordt dat aan elkaar gekoppeld. Dit wordt voor het hele park tegelijk gedaan. Als het uiteindelijk niet lukt om alles volledig in balans te brengen, is dat geen ramp. De resterende energie wordt vanzelf naar de rest van het elektriciteitsnet getransporteerd of juist er vanaf gehaald.

Anderzijds bieden wij gedurende het project de deelnemers de mogelijkheid om hetzelfde trucje toe te passen op huisniveau. Dit houdt dus in dat je zoveel mogelijk probeert de energie binnen het eigen huis te verbruiken, ongeacht wat de buren doen.

How do I influence my energy exchange?

Dat hoef je niet zelf te doen! Je apparaten doen dit automatisch voor je! Het enige wat je hoeft te doen, is je Whirlpool wasmachine en of wasdroger instellen op “inschakelen op afstand” of “demand response”. Uiteraard kies je zelf wanneer je je was in de wasmachine of droger stopt en welk programma gevolgd moet worden. Vervolgens geef je aan hoe laat je het programma klaar wilt hebben en het e-balance systeem bepaalt automatisch wanneer het apparaat zijn programma gaat uitvoeren.

Unlocking flexibility

In Bronsbergen richten we ons met name op deelname van huishoudens. Doordat we werken met een geautomatiseerd systeem, moeten we ervoor zorgen dat de deelnemers aan het project ook apparatuur hebben die met dit systeem kan werken. We zijn daarom in onderhandeling met de firma Whirlpool voor de levering van slimme wasmachines en drogers. Het gaat hier over de machines die beschikken over de “6th Sense” technologie.

Visit Supreme Care by Whirlpool

What do you do with the PV inverter?

Vanuit het project Increase worden slimme op afstand regelbare PV-omvormers geleverd. Het project e-balance integreert deze omvormers in onze energiemanager. Daarmee kunnen we de omvormer ook inzetten tijdens noodgevallen. Als er problemen met de spanning van het elektriciteitsnet verwacht worden, kan de omvormer ingezet worden om deze te verhelpen.

Insight into your energy consumption

Door in te loggen op de energiemanager, kun je informatie bekijken over je energiehuishouden. Hoeveel energie je hebt opgewekt, hoeveel je verbruikt hebt en hoe dit zich verhoudt tot de andere deelnemers.

For the grid operator

De netbeheerfunctionaliteiten van het e-balance systeem in Bronsbergen bestaan uit congestiemanagement en inzicht in de belasting van het laagspanningsnet. De basis voor dit systeem bestaat uit het slim integreren van lokale metingen, voorspellingen en historische slimme meter data. Dit wordt gerealiseerd door middel van een “pseudo state estimation”, waarbij metingen en verwachtingen aan een netwerkmodel gekoppeld worden. Dit model wordt hiermee gekalibreerd, zodat simulatie en metingen overeenkomen. Uiteraard mogen basisnetstatistieken niet ontbreken!

Wanneer uit de loadflows volgt dat een mogelijk probleem met de levering van energie kan ontstaan door te lage of hoge spanningen, danwel door te hoge stromen, zal ingegrepen worden. De planningen van het balanceringsysteem worden vergezeld \ van een netstatusindicator. Hiervoor wordt de USEF-kleurcodering gebruikt. Deze bestaat uit effectief drie relevante signalen:

  • Groen: Niets aan de hand
  • Geel: We verwachten een probleem maar denken het te kunnen oplossen
  • Oranje: Er is op korte termijn een probleem of het gedetecteerde probleem is zo groot dat geel niet op zijn plaats is
  • Rood: Kijk omhoog uw kaarsen!

Gebruikers geven zelf aan bij welke kleurcode apparatuur ingezet mag worden voor het balanceringsysteem. Standaard staan stuurbare apparaten op groen. Accu’s kunnen op Groen of Geel staan afhankelijk van de behoefte van de gebruiker of de financiële prikkels/contracten die de gebruiker ontvangt of is aangegaan. Apparaten die op code Oranje zijn ingesteld, zijn bijvoorbeeld stuurbare PV-omvormers die gebruikt kunnen worden voor curtailment.